Výhody tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo patří mezi alternativní zdroje energie. Chceme-li využít nízkopotenciální teplo, které je obsaženo v zemi, ve vodě či ve vzduchu, musíme je převést na teplotu vyšší. Tepelné čerpadlo přečerpává teplo na vyšší teplotní hladinu (odtud pochází jeho název). Teplo, které se odnímá ochlazované látce, se využívá k vytápění nebo přípravě teplé užitkové vody.

 

 • Nízké provozní náklady.
 • Jednoduchá a rychlá instalace
 • Plně automatický provoz s výbornou regulací.
 • Využití přírodní energie minimalizuje zátěž na životní prostředí.
 • Vytápění tepelným čerpadlem snižuje exhalace.
 • Některé typy tepelných čerpadel lze použít jako klimatizaci.
 • Nízká závislost na cenách energií.
 • Úsporná alternativa k olejovým, plynovým a elektrickým systémům.
 • Provoz tepelného čerpadla je bezpečný. Nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.
 • Výhodná sazba D55d a D56d (pro domácnosti), C55d a C56d (pro firmy); po dobu 22 hodin platí nízká sazba pro všechny elektrospotřebiče v objektu.
 • Tepelná čerpadla jsou jedním ze státem podporovaných zdrojů energie.

 

Sazba elektřiny D55d je určena pro ty, kdo vytápějí svou domácnost tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2015. Sazba D56d je určena pro ty, kdo používají tepelné čerpadlo uvedené do provozu od 1. 4. 2005.

Další články k tomuto tématu: Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda a tepelného čerpadla vzduch-vzduch.