Dotace na tepelné čerpadlo

Nová Zelená úsporám

 

Dotace na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám

 

Vyplňte poptávku níže a získejte bližší informace pro získání dotace až 60 000 Kč na tepelné čerpadlo od KLIMA RAPID!

Na co všechno lze dotaci čerpat

  • na výměnu neekologického zdroje tepla (například tedy kotle který spaluje uhlí, koks, uhelné brikety anebo mazut) a to za efektivní ekologicky šetrné zdroje (jako je kupříkladu kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, případně plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

 

Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
Aktuální výzva je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.

Zdroj: Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.

 

VÝŠE PODPORY NA TEPELNÁ ČERPADLA

Podoblast C.2.7 – Podpora na tepelné čerpadlo vzduch – voda

  • Výše podpory spolu se zateplením (C.1) je 75 000 Kč
  • Výše podpory spolu bez zateplení (C.2) je 60 000 Kč

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

  • Maximální celková výše podpory pro tuto podoblast (C.5) je 5 000 Kč

Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2/rok-1.

 

Co budete potřebovat k žádosti o dotaci?

  1. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ (energetický posudek)
  2. PROJEKT (navržené změny/opatření jsou uvedeny v projektu)
  3. OSTATNÍ DOKUMENTY (výpis z katastru nemovitostí, atd.)

 

DOTACE jsou vypláceny zpětně, až po realizaci díla! Nejde tedy o předfinancování. Vypracování podkladů pro získání dotace Vám zajistíme prostřednictvím externí spolupracující firmy.

 

VZOROVÁ CENOVÁ NABÍDKA

  Tepelné čerpadlo Panasonic 9 kW včetně montáže

  150 000 Kč vč. DPH

  Dotace NZÚ

  60 000 Kč

  Cena celkem za dodávku a montáž TČ

  90 000 Kč vč. DPH

Kontaktujte nás včas a my vám pomůžeme s přípravou potřebných dokumentů a podáním žádosti o dotaci.

Naše společnost a naši pracovníci jsou certifikovaní a splňují nutné podmínky dotačních programů
(Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace).

Profesní kvalifikace : Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M).